• BG Group
  • BG Group
  • BG Group

Arbeidsdeskundig adviseur

In onze maatschappij heeft iedereen het recht en de plicht om naar vermogen te werken. Als mensen te maken krijgen met ziekte, ongeval of arbeidshandicap is vaak wel extra aandacht nodig om de balans tussen belastbaarheid en arbeidsbelasting te hervinden. Wat kan iemand aan, hoe groot is zijn verwerkingsvermogen, wat zijn de belemmeringen en beperkingen?

Als arbeidsdeskundig adviseur beoordeel ik of en in hoeverre mensen arbeidsgeschikt zijn. Daarbij ben ik voornamelijk geïnteresseerd in wat een cliënt nog wél kan en dus in wat zijn arbeidsmogelijkheden zijn. In het begin van een traject zal ik meerdere gesprekken hebben met de cliënt en verzamel informatie over diens arbeidsverleden en opleidingsniveau. Wat ook meegenomen zal worden in het advies is het talent en de passie die iemand heeft. Op basis van het totaal aan informatie kan ik samen met de cliënt bepalen wat voor werk hij/zij nog kan doen, waarmee hij/zij voldoende kan verdienen.

Mijn opdrachtgever en hun medewerker krijgen altijd een volledig objectief advies naar de re-integratie mogelijkheden, ik bekijk en beoordeel een situatie altijd vanuit de diverse invalshoeken.

Ik werk in opdracht van o.a. letselschadeadviseurs, verzekeraars, werkgevers en UWV.

Wilt u arbeidsdeskundig advies?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.