• BG Group
  • BG Group
  • BG Group

Dienst Competentiemanagement

Competenties zijn specifieke eigenschappen die tot uiting komen in succesvol gedrag. Deze eigenschappen kunnen bestaan uit een combinatie van kennis (wat we kennen), kunde (wat we kunnen) en eigenschappen (normen en waarden).

Competentiemanagement moet vooral gezien worden als middel om de organisatie én de mensen in samenhang te ontwikkelen. De kracht van competentiemanagement ligt in de mogelijkheid een brug te slaan tussen de doelstellingen van de organisatie en de medewerkers die binnen die organisatie functioneren.