• BG Group
  • BG Group
  • BG Group

Herstelcoach

"We werken samen, maar uiteindelijk ben jij diegene die in staat zal zijn zelf de oplossing aan te dragen en ben je sterk genoeg om weer inhoud te geven aan je eigen leven"

Bovenstaande is het doel welke ik als herstelcoach samen met de cliënt nastreef. Het is een hele uitdagende doelstelling want niet iedereen zit in een fase van het hersteltraject waarbij het besef van “ ik kan dat” gevoeld wordt.
Mijn cliënten zijn betrokken geweest bij bedrijfs- dan wel verkeersongevallen dan wel op een andere wijze uit het arbeidsproces geraakt.
Deze traumatische ervaring heeft niet alleen fysieke gevolgen gehad maar veelal en met name, ook psycho traumatisch schade.

“Opeens, kan iemand, niets meer”

Het is de taak van de herstelcoach om de cliënt bewust te laten worden van wat hij/zij nog wel kan om vervolgens, gezamenlijk, vorm te geven aan het hersteltraject. Dit herstel traject kan leiden tot nieuw werk, een opleiding, resocialisatie of fysiek en geestelijk welbevinden.

Met mijn achtergrond als psycho sociaal therapeut, mijn ervaring als recruiter, mijn enorme netwerk en mijn brede kennis van opleidingsmogelijkheden ben ik er van overtuigd dat de cliënten die bij mij in traject komen weer;

Een zinvol bestaan tegemoet gaan
Fonkeling weer in de ogen krijgen
Weer zin krijgen in de dag die voor hun ligt
Vertrouwen krijgen in zichzelf

Binnen het hersteltraject bied ik de cliënt niet allen aandacht en een goed luisterend oor maar  bovenal vertrouwen.

Na een uitgebreide persoonlijke intake bij de cliënt thuis, zal een plan van aanpak worden gemaakt welke na afstemming met de cliënt zal worden besproken en daarna wordt aangeboden aan de opdrachtgever(s).

"Iedereen heeft recht op een zinvol bestaan"